26/01/2022

Generalforsamling i BROEN Rudersdal

Indkaldelse til Generalforsamling i BROEN Rudersdal ifølge vedtægterne.

Dato d. 28.3.2022 kl. 16.30 På Mariehøj centret – Ebba Bredal lokalet

Hvis man som medlem vil deltage må man gerne skrive til info@broen-rudersdal.dk  af hensyn til forplejning

Dagsorden:

– Valg af dirigent og referent
– Formandens beretning
– Godkendelse af regnskab
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Evt
Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest
14 dage før GF.