08/11/2022

Vigtig information til ansøgere

Kære ansøger

Som forælder eller som anden familierelation kan du – som udgangspunkt – ikke selv søge om støtte hos BROEN Randers.
Du skal i stedet  få hjælp fra  en kontaktperson (henviser), som kender barnet/familien, til at udfylde ansøgningen om økonomisk støtte. En kontaktperson (henviser) kan eksempelvis være en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller en frivillig i klub/forening, der fungerer som bindeled mellem familien og BROEN Randers.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i BROEN-Randers