19/12/2022

Samarbejde med Randers Kommune om Fritid for alle ophører

BROEN Randers har i 2022 samarbejdet med Randers Kommune om projektet ”Fritid for Alle”. Dette samarbejde ophører med udgangen af 2022, fordi det fra BROEN Randers’ side har været vanskeligt at forene vores værdisæt og vedtægter med det, som ”Fritid for alle” står for.

BROEN Randers arbejder stadig for at give sårbare og udsatte børn og unge støttemuligheder for at deltage i fritidsaktiviteter – også fremover. Vi har støttet de allerfleste ansøgninger, som vi har modtaget i årets løb, og det er vi stolte over.

Vi glæder os til at arbejde videre i 2023.