24/05/2024

Kære politikere i Randers Kommune!

I BROEN Randers er vi stolte over de bidrag, vi giver, så udsatte børn og unge kan deltage i et aktivt fritidsliv. Vi gør det ikke alene, men i kraft af midler fra vores donationsgivere; de private, virksomheder, loger og §18-midler fra Randers Kommune.

I 2023 modtog vi en hel del kroner fra §18-midler, som sammen med de private donationer blev brugt helt op! Vi hjalp mere end 300 børn og unge, så de kunne deltage i positive fællesskaber og få nogle succesoplevelser i en fritidsaktivitet, de elsker.

I 2024 er bidraget fra §-18 midlerne mere end halveret, hvilket betyder at det bliver svært at få lige så mange udsatte børn og unge ud i fritidslivet.

Det har vi selvfølgelig gjort politikerne opmærksomme på, og i den anledning vil vi gerne rette en stor og varm tak for støtte til Anker Boye og Frida Valbjørn og for deres personlige bidrag til vores arbejde.

Kære politikere i Randers Kommune! Hjælp de udsatte børn og unge ud i et aktivt fritidsliv til gavn og glæde for dem i et samarbejde med BROEN Randers. Sammen kan vi gøre en stor forskel!

For uddybning kontakt venligst formand Jette Husum, info@broen-randers.dk