26/02/2024

Generalforsamling BROEN Randers 2024

BROEN Randers afholder generalforsamling mandag den 18. marts 2024 kl. 17.00 i SIKR’s lokaler i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers.

Formøde kl. 16.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab for 2023 og forelæggelse af budget 2024
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde skriftligt senes 5 dage før GF)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Manero Hald, næstformand – villig til genvalg
Jan Pedersen – villig til genvalg
Erik Højholdt – villig til genvalg
7. Valg af revisor
8. Valg af revisionsfirma. Bestyrelsen foreslår at vi forsætter samarbejdet med Kvist & Jensen,
statsautoriseret Revisionspartnerselskab
9. Fastsættelse af kontingent – vi foreslår 100 kr.
10. Beslutning om dato for generalforsamling 2025
11. Eventuelt

Mvh Jette Husum
formand