13/06/2023

Generalforsamling BROEN Næstved 2023

BROEN Næstved afholder ordinær generalforsamling (dato og sted ikke endeligt fastsat – nærmere info følger).

Dagsorden ifølge vedtægterne

 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Formanden aflægger beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag behandles: Vedtægtsændringer
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Valg af formand
  • Valg af næstformand
  • Valg af kasserer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Evt valg af suppleant
  • Eventuelt