24/01/2024

Kim Larsens sangskat støtter udsatte børns fritid

Den 4. maj 2024 spiller Anders Munch & Broderskabet en lang række af Kim Larsens sange i Taastrup Teater og Musikhus. Koncerten støtter den lokale indsats i BROEN Høje-Taastrup.

Støttekoncerten “De smukke unge mennesker” arrangeres af foreningen Bord & Stol, og den har til formål at at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab, skabe kammeratskaber og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

Derfor går 25 % af billetindtægten ubeskåret til BROEN Høje-Taastrup, som bygger bro for socialt udsatte børn og unge til en aktiv fritid i hele Høje-Taastrup Kommune.

Find mere om koncerten i Høje-Taastrup og om at købe billet