25/02/2024

Generalforsamling 11. marts 2024 kl. 18.30

BROEN Høje-Taastrup

indkalder til ordinær generalforsamling

på Gadehavegårdsvej 7
2630 Taastrup

 

Mandag den 11. marts 2024 kl. 18.30

Med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab for 2023
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

BROEN Høje-Taastrup – Bestyrelsen