09/04/2022

Årsberetning 2021 Broen Guldborgsund

    Skriftlig beretning fra Broen Guldborgsund for året 2021

Året 2021 var i hvert fald i starten af året noget tung at komme igennem, idet alt blev lukket ned, og først blev åbnet lidt efter lidt. På trods af dette støtter vi nu flere børn end vi har gjort før. Et skøn er at vi på nuværende tidspunkt støtter ca.  450 børn

I løbet af året har følgende støttet os med forskellige beløb. Da alle beløb er vigtige,  er sponsorerne nævnt i vilkårlig rækkefølge:  Guldborgsund Kommune, Broen Danmark, Møenbogårdfonden, A.P. Møllerske Støttefond, NFC rabataftale, Merrilds Gardinbus, ISOBRO, GFK Huse, Idebyg, Giro 413, Sport 24, My Appartment, DGI, Pricerunner, De Grønne Busser, Søster Loge Noomi, Wax Facility og Beierholm

I alt blev vi støttet med godt  488000 kr. mod 336000 kr. i 2020. En stigning på ca. 150000 kr.

Ved generalforsamlingen den 7. maj blev Henrik Spuur valgt til ny formand, og Maria Krog blev valgt til ny næstformand.

I hele året har vi fået lov til at låne Lokaler hos WAX Facility hvor vi har afholdt vores bestyrelsesmøder. Tusind tak til Maria for dette.

Den 6. april deltog Maria og jeg i åbningen af Headspace Guldborgsund, som er et sted hvor unge kan komme og få hjælp med alverdens ting eller bare mødes over en kop kaffe, og her fik vi vist os frem både for borgmesteren og Poul Nyrup. En rigtig god og inspirerende dag.

Vores Projekt sammen med kommunen og DGI går fint, Henrik, Gitte og Alexandra er ansat af DGI. Maria har haft kontakt med to unge piger som viste interesse for at være med til at opbygge et netværk af frivillige, som kunne sørge for at hente og bringe de børn der ikke selv har ressourcer  til dette. Dette lykkedes ikke, og den del må vi tage fat på igen. Walther og jeg sidder i styregruppen for projektet sammen med Trine Bring fra kommunen og Tim fra DGI,  og der er stor tilfredshed. Indtil nu er det ca. 100 børn der er kommet ud i foreningslivet.

Vi var med til foreningernes dag i Nykøbing F bymidte, og det var en rigtig god dag, hvor vi fik vist os frem, og fik mange gode snakke med borgerne, og Simon Hansen, nuværende borgmester henvendte sig til os, og spurgte om vi ikke havde lyst til at mødes med udlændingeminister, Mattias Tesfaye, og så fortælle ham om hvad Broen var for en størrelse og hvad vi lavede.  Vi takkede ja, og efter flere udsættelser mødtes Henrik og jeg med Simon og Tesfaye i Frivilligcenteret, og vi syntes, at det var et spændende møde, men for kort. Der er ikke meget  plads i en ministerkalender.

I år er vi blevet enige om, at vi slut på året 2022 vil forsøge at lave et Given Tuesday arrangement som har været en stor succes hos andre Broer. En arbejdsgruppe bestående ad Maria, Walther og Lau er blevet nedsat.

Vores sommerkomsammen var igen henlagt til Gitte og Henriks have, hvor vi havde nogle hyggelige timer og meget snak om alt muligt Rigtig hyggelig aften.

Katrine lavede igen i år julekalender på Facebook, hvor vores sponsorer blev præsenteret .

Vi har også i år i december måned udsendt et nyhedsbrev til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere, hvor vi fortæller om hvad vi har begået i løbet af året.

Til sidst en stor tak til alle i foreningen for det store arbejde, som alle har bidraget med, og vi håber, at alle er klar til et år mere, hvor vi forhåbentlig er fri af alle restriktioner, og bare kan give den gas på alle fronter.

Broen Guldborgsund

Lau Jensen