01/06/2023

Ekstraordinær generalforsamling i BROEN Ringkøbing-Skjern

BROEN Ringkøbing-Skjern afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. juni kl. 18.30 på Engtoften 5 st., 6900 Skjern.

Alle er velkomne. Også hvis du vil høre om muligheder for at blive frivillig i BROEN Ringkøbing-Skjern.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand og kasserer
  • Valg af revisor
  • Fastsættelse af kontingent
  • Evt., herunder fremtidsplaner for BROEN Ringkøbing-Skjern

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Sendes på: kontakt@broen-ringkoebingskjern.dk