Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg BROEN Vordingborg

BROEN Vordingborg ansøges om støtte via følgende ansøgningsskema:

Ansøgningsskema BROEN-Vordingborg (word-dokument)

Ansøgningsskema BROEN-Vordingborg (PDF)

Det udfyldte skema mailes eller sendes til BROEN Vordingborg.

Det vil typisk være skoler, SFO’er og andre institutioner, der har daglig omgang med børn, og som kender deres forhold, der vil kontakte os. Men enhver med kendskab til et barn, der har behov for en aktiv tilværelse kan kontakte os.

For at kunne tilbyde et barn vores tilbud, er det vigtigt, at vi har forældrenes accept. Hvis du er kommunalt ansat (eller ansat i regionen eller staten), SKAL du starte med at indhente en samtykkeerklæring fra barnets forældre/værge.

Hvis din idrætsforening er medlem af DIF, så er det også muligt at søge støtte under ordningen Idræt for ALLE børn. Du kan læse mere om ordningen her: Idræt for ALLE børn.