Støt Broen Danmark - Min konto

Etiske regler for BROEN-VORDINGBORG

Nævnte etiske regler er godkendt på stiftende generalforsamling den 30. april 2013:

 

  • Valgte og udpegede medlemmer i alle funktioner i BROEN-VORDINGBORG forpligter sig til at handle i overensstemmelse med vedtægter, formål, etiske regler og forretningsgang.
  • Alle bestyrelsesmedlemmer og personer i funktioner i BROEN-VORDINGBORG udfører arbejdet frivilligt og ulønnet. Man må ikke opnå økonomisk fordel af det frivillige arbejde men BROEN-VORDINGBORG dækker efter forudgående aftale rimelige udgifter i forbindelse med arbejdet.
  • Under udførelse af arbejdet vil de forskellige funktioner i BROEN-VORDINGBORG få kendskab til navne og adresser på børn og familier, der har behov for hjælp. Personoplysninger skal betragtes som fortrolige og må ikke videregives med mindre det sker i samarbejdet med andre parter om løsning af de enkelte opgaver og med anvendelse af samtykkeerklæring.
  • Der må ikke være penge mellem medlemmer af  BROEN-VORDINGBORG og målgruppen. Det betyder, at man ikke personligt må forære penge eller yde lån til børn eller voksne man kommer i kontakt med i forbi ndelse med arbejdet. Økonomisk hjælp kan kun ske i den besluttede arbejdsgang.
  • Bestyrelsen står i sit virke under ansvar  overfor BROEN-DANMARK og dennes mål og vedtægter. I tvivlstilfælde bør bestyrelsen søge rådgivning hos landsforeningen BROEN-DANMARK.
  • Der er indhentet børneattester for alle medlemmer af bestyrelsen samt for andre personer, der bistår bestyrelsen i BROEN-VORDINGBORG.

Kaj Aagaard

Formand