Støt Broen Danmark - Min konto

27. juni 2022

Donation til udsatte børns fritid

BROEN Vordingborg har for fjerde år i træk fået glæde af en stor bevilling på 50.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden, men faktisk har fonden doneret penge til alle 21 afdelinger af BROEN rundt om i landet. Alt i alt har foreningen således i år modtaget 1,1 million kroner fra fonden til sit frivillige arbejde for udsatte børn.

Beviset på donationen blev overrakt hos EDC i Vordingborg (Foto: EDC Poul Erik Bech Vordingborg)

I den lokale afdeling af BROEN er formanden, Kaj Aagaard, overordentlig glad for støtten. Han har nemlig en forventning om at antallet af børn og unge, der har brug for hjælp vil stige. Det er der flere grunde til. For det første er BROEN efterhånden blevet en kendt forening, som folk selv opsøger, for det andet har coronaen presset mange familier hårdt økonomisk.

“Mange overvejer at melde deres børn ud af idrætsforeningerne, men det skal de ikke. De skal lade dem blive. Det er så fundamentalt i Danmark at være i en forening,” siger Kaj Aagaard, da han modtager donationen af ejendomsmægler Kasper Pedersen, indehaver af EDC i Vordingborg.

“Vi bruger 240-250.000 kroner om året, så vi er afhængige af at få donationer ind,” fortsætter Kaj Aagaard.

BROEN hjælper børn og unge i økonomisk trængte familier med at betale for kontingent og udstyr i idrætsklubber og andre foreninger, så de unge her kan deltage på lige vilkår med alle andre. Der gives også hjælp til sommerlejre og i enkelte tilfælde hjælper foreningen også med efterskoleophold.

Ifølge Kaj Aagaard hjalp BROEN Vordingborg 240 børn og unge før corona. I dag er tallet et sted mellem 150 og 170, men formanden har som sagt en forventning om at tallet vil stige igen efter corona.

Investerer i cykler

Det seneste initiativ fra BROEN Vordingborg er indkøb af godt 30 cykler, som ukrainske flygtninge i kommunen i øjeblikket får glæde af.

“Vi samarbejder med FGU i Næstved, der har en linje der hedder cykelværkstedet. De reparerer cyklerne,” fortæller Kaj Aagaard, og bemærker, at når de ukrainske flygtninge en dag får mulighed for at rejse hjem igen, bliver cyklerne lånt videre til danske børn og unge, der kan kan benytte dem til at komme til deres fritidsinteresser i nærområdet.

Overskud til børn og unge

Poul Erik Bech Fonden blev etableret i 2015. Hvert år får fonden del af overskuddet fra ejendomsmæglerkæden EDC Poul Erik Bech, og disse midler uddeles til almennyttige aktiviteter – især aktiviteter, der gør en forskel for børn – og initiativer vedrørende kunst og bygningskulturarven.

Fonden kan søges om penge på www.poulerikbechfonden.dk, men man er også velkommen til at aflevere den hos den lokale EDC-forhandler.

“Man kan altid kigge ind eller ringe og få råd og høre mere om fonden,” slutter Kasper Pedersen.

BROEN Vordingborg siger en stor tak for støtten!