Støt Broen Danmark - Min konto

11. november 2020

Nye donationer til BROEN Vordingborg

Der kommer fortsat donationer til BROEN Vordingborg:

Atter er BROEN Vordingborg blevet tilgodeset med en stor donation fra Poul Erik Bech Fonden. Vi har modtaget kr. 50.000,- Poul Erik Bech er stifter af ejendomsmæglerkæden EDC Poul Erik Bech med afdelinger flere steder i landet.

Poul Erik Bech Fonden har i 2020 også givet donationer til en række af BROEN Danmarks andre lokalforeninger – find mere om donationen

Lokalt har Folkeoplysningspuljen  i Vordingborg Kommune bidraget med kr. 19.450,-

En nedlagt fond VORDINGBORGFONDEN har doneret deres kassebeholdning på kr. 4.786,- til BROEN Vordingborg.

Vores partnerskabsaftaler med Røde Kors har også i år kastet bidrag af sig. Røde Kors Vordingborg  kr. 20000, og Røde Kors Møn kr. 10000,-

Tak til alle vore bidragsydere!