Støt Broen Danmark - Min konto

29. januar 2016

Sport bryder udsatte børns isolation

AktivFritid-Lokalavisen

Denice i sin spejderuniform, klar til at møde sin nye venner i spejdergruppen (foto: Peter Friis Autzen, Lokalavisen Vejle)

Mere end 200 børn fra socialt udsatte familier er blevet hjulpet til at være aktive i fritiden i lokale foreninger og klubber i løbet af de seneste knap to år. Det er sket med støtte fra det kommunale projekt “Aktiv Fritid”, som samarbejder med Red Barnet og BROEN Vejle. Det har i flere tilfælde været med til at åbne for nye fællesskaber for et barn eller ung, der ellers ikke havde mulighed for at gå til sport i fritiden.

En opgørelse fra efteråret 2015 viste, at 206 børn er blevet tilbudt hjælp, og de fleste har takket ja til tilbuddet. Af de 206 børn havde 83 børn dansk baggrund (43 drenge og 40 piger) og 123 anden etnisk baggrund end dansk (83 drenge og 40 piger).

Aktiv Fritid retter sig mod børn i særligt udsatte boligområder i Vejle. I projektet er der en tovholder, som koordinerer projektet og vejleder børnene om valg af fritidsaktiviteter samt formidler brugt sportstøj til børnene. Desuden indgår Red Barnet og BROEN Vejle i projektet. Red Barnet med hjælp til at følge barnet til aktiviteten og til at klargøre egnet brugt sportstøj, og BROEN Vejle bidrager med støtte til kontingent og udstyr for børn, der ikke bor i de boligområder, som indgår i projektet. Børnene hjælpes ud i lokale idrætsklubber.

“Ikke alle familier har økonomiske eller mentale kræfter til at sende børnene af sted til den slags,” fortæller projektleder Marianne Petersen til Lokalavisen Vejle. Hun fortsætter: “I de tilfælde kan vi heldigvis hjælpe. Og det gør virkelig en forskel. Både for børnene og nogle gange for hele familien.”

Projektet har eksisteret siden 2014. Det kommunale budget til at støtte deltagelse i fritidsaktiviteter er 175.000 kr. BROEN Danmark indgår i styregruppen for projektet.

Find omtale af Aktiv Fritid i Lokalavisen Vejle den 6. oktober 2015

Find mere om Aktiv Fritid hos Vejle Kommune

TV2 bragte den 21. november 2015 et indslag om Aktiv Fritid: