Støt Broen Danmark - Min konto

1. juli 2014

“Barnets Stemme” støtter BROEN Vejle i 2014

Barnets StemmeInitiativtagerne til Barnets Stemme, søstrene Lene og Sanne Juhler, har valgt at støtte op om den frivillige forening BROEN Vejle i 2014. Barnets Stemme vælger hvert år at fokusere på én frivillig forening, som vurderes at have en helt afgørende betydning for at forbedre udsatte børns vilkår lokalt. BROEN Vejle blev valgt på grund af den ihærdige indsats, som dagligt lægges i arbejdet for at støtte trængte børn og unge i hele Vejle Kommune.

BROEN Vejle har som formål, at støtte udsatte børn med kontingenter og udstyr til idræt- eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller. Børnene får generelt mange succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

“I Barnets Stemme vil vi gerne medvirke til at formidle BROEN Vejles vigtige arbejde og opfordre til, at man lokalt bakker foreningen op med sponsorater og medlemskab,” udtaler Sanne og Lene. “Det er vigtigt, at vi er med til at bane vejen for BROEN Vejle, så de får mulighed for at støtte alle de udsatte børn, som ellers ikke har muligheden for at udfolde sig sammen med andre børn i fritiden. I 2014 vil overskuddet fra aktiviteter i Barnets Stemme således gå til BROEN Vejle.”

Find mere om Barnets Stemme