Støt Broen Danmark - Min konto

27. maj 2021

Generalforsamling – Broen Vejen

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27/05/2021
19:00

Lokation
Huset Vejen

Kategori Ingen Kategori


Dagsorden iflg vedtægterne:
1. valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning a. formanden, b. kasserer
3. godkendelse af regnskab
4.Indkomne forslag ( skal være formanden skriftlig i hænde senest 5 dage før Generalforsamling)
5. valg af bestyrelsesmedlemmer..
på valg er: Bodil, Brian, Connie og Rose.
Bodil ønsker ikke genvalg.
6. valg af revisor
7. evt.
Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til: