Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg BROEN Vejen

Bemærk følgende om støtte fra BROEN Vejen

  • Vores støtte gælder som udgangspunkt for 1 år ad gangen. Hvis barnet ønsker at fortsætte aktiviteten, kan klubben eller anden kontaktperson genansøge.
  • Familier kan ikke selv søge om støtte, og det er derfor et krav, at en kontaktperson (indstiller), som kender barnet/familien, udfylder ansøgningen. En kontaktperson (indstiller) kan være en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, frivillig i klub/forening, der fungerer som bindeled mellem familien og BROEN Vejen.

Ansøgning BROEN Vejen

  • Barnet

  • Indstiller

  • Fritidsaktivitet

Find Samtykkeerklæring-BROEN Vejen

For at kunne behandle en ansøgning om støtte skal vi have samtykke fra forældrene til barnet til, at BROEN må opbevare og behandle personlige oplysninger om barnet og om forældrene.

Hvis BROEN tildeler støtte til barnets fritidsaktivitet, skal der gives besked til BROEN, hvis barnet stopper i fritidsaktiviteten. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover.

BROEN forbeholder sig ret til at indhente oplysninger ved tredjepart om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten.

BROEN opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataloven.

Find vores privatlivspolitik