Støt Broen Danmark - Min konto

Støt os

BROEN Tønder startede i september 2011. Vores formål er at støtte udsatte børn, så de på lige fod med alle andre børn har mulighed for at dyrke fritidsinteresser.

Vi skaffer pengene ved at søge fonde, puljer og private, og vi støtter børnene gennem et samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, SSP og andre, der har daglig omgang med børn og unge.

Hvis du ønsker at støtte os, kan du melde dig ind i foreningen – det koster 50 kr. om året at være medlem af BROEN Tønder. Jo flere medlemmer vi får – jo større mulighed har vi for at udbrede kendskabet til foreningen og derigennem nå ud til flere børn.

BROEN Tønders konto: 7970-1264859 (Sydbank) (husk at skrive dit navn, og at det drejer sig om kontingent)

CVR-nummer BROEN Tønder: 33905750.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i BROEN Tønder

BROEN Tønder har med tak modtaget støtte fra følgende:

 • Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond
 • Det Unge Grænseværns Fond
 • Vajsenhusets Legat
 • Ella Marie Danielsens Mindefond
 • Odd Fellow Loge nr. 70, Christian Skeel
 • §18 puljen i Tønder Kommune
 • Bikubenfonden
 • BROEN Danmark
 • Giro 413
 • Varelotteriet
 • Scheelke
 • Søsterloge nr. 45 Tre Gyldne Ringe
 • Tønder Kommunes Legatfond
 • Tønder Event House
 • Helmuth Kirstens Initiativfond
 • Santa Run Tønder
 • Jyllands-Postens Fond
 • Inge Rose og Peter Løhndorffs Legat (Tønder legat)
 • Ludvigsens Legat
 • Y’s Mens Club Løgumkloster
 • Y’s Mens Club Nørre Rangstrup
 • Sydbank
 • SE Energi
 • OK
 • BHJ Fonden
 • I.P. Nielsen Fonden
 • Lauritzen Fonden
 • Tour de BROEN Tønder 2016
 • Skandia Idéer for Livet
 • Oberst Pankovs Mindefond
 • Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond

Følgende støtter Broen

 • SuperBrugsen Løgumkloster