Støt Broen Danmark - Min konto

22. marts 2021

Generalforsamling 2021 i BROEN Tønder

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 22.03.2021
19:00


BROEN Tønder afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2021 kl. 19.00.

Pga de begrænsede muligheder for at samles fysisk grundet Covid-19 kommer det til at foregå online via videomøde-platformen Zoom.

Tilmeldte deltagere vil modtage et link til at deltage.

Dagsorden til generalforsamling i BROEN Tønder:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formandens beretning
3.    Regnskabet forelægges til godkendelse
4.    Indkomne forslag
a. forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamling.
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
a.    Bestyrelsesmedlemmerne Marianne Fredensborg Nielsen, Helle Madsen, Birgitte Buch, Christin Nedergaard, Hella Thyssen og Jytte H. Andersen er på valg.
De modtager alle genvalg
b.    Formand Hanne Aalling Risager og kasserer Ella Mølgaard er ikke på valg.
6.    Valg af revisor
7.    Fastsættelse af kontingent
8.    Eventuelt

BROEN Tønder den 23. februar 2021

På vegne af bestyrelsen

Hanne Aalling Risager, formand