Støt Broen Danmark - Min konto

24. juni 2021

Når børn blomstrer – trivsel for børn og unge

“Når børn blomstrer – om at træde ud af mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke”. Det er overskriften på et treårigt samarbejdsprojekt for børn i alderen ca. 10-15 år, som mistrives og oplever sig mobbet.

Når børn oplever sig mobbet i skolen og sat uden for et fællesskab, sker der tab af trivsel, glæde og selvværd. Det går ud over indlæringen og den mentale sundhed, og det kan sætte sig spor langt ind i voksenlivet.

Gennem projektet vil børnene blive styrket ved at deltage i trivselsgrupper sammen med andre børn og med støtte fra frivillige voksne gruppeledere og en børnefaglig konsulent. Ved at få kendskab til sine egne medfødte styrker vil barnets trivsel, glæde og selvværd øges i et trygt fællesskab i trivselsgruppen.

Trivselsgrupperne er et samarbejde mellem Selvhjælp Sydvest, Tønder Kommune og firmaet RessourceDetektiven, og det vil også inddrage Julemærkehjemmet Fjordmark og BROEN Tønder. Projektet er støttet af midler fra Socialstyrelsen.

Find kort folder om projektet

Find udvidet folder om projektet