27/02/2023

Generalforsamling BROEN Tønder

BROEN Tønder afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder.

Dagsorden til generalforsamling i BROEN Tønder

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamling
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Bestyrelsesmedlemmerne Marianne Fredensborg Nielsen, Helle Madsen, Birgitte Buch, Christin Nedergaard, Hella Thyssen og Jytte H. Andersen modtager alle genvalg
  • Formand Hanne Aalling Risager og kasserer Ella Mølgaard er ikke på valg
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

BROEN Tønder, den 1. februar 2023

På vegne af bestyrelsen