Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg om støtte

Vi gør opmærksom på at ALLE felter skal udfyldes, før et barn kan tages i betragtning

  Dit navn:

  Din e-mail:

  Barnets køn:

  Barnets navn:

  Barnets fødselsdato:

  Barnets adresse:

  Forældres navne:

  Kontaktoplysninger på forældre (mail og/eller tlf.) :

  Forældres månedlige bruttoindkomst:

  Forældres faste månedlige udgifter:

  Antal hjemmeboende børn under 18:

  Relevant kontaktpersom (eks. familiekonsulent, socialrådgiver, lærer) som BROEN Svendborg må kontakte?
  Angiv navn og telefon/mail:

  Af hvilken årsag søges der om støtte:

  Der ønskes støtte til følgende aktivitet(sport, forening, klub):

  Aktivitetens pris samt periode:

  BROEN Svendborg videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjemand, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke hertil. BROEN Svendborg forbeholder sig dog ret til at indhente oplysninger ved tredjepart angående barnets deltagelse i f.eks. idrætsforening. BROEN Svendborg opbevarer personlige oplysninger ifølge god skik og i henhold til persondataloven.