Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøgning om støtte

Find ansøgningsskema om støtte fra BROEN Struer: Ansøgningsskema og samtykke

Samtykke fra forældre

For at kunne tilbyde et barn vores tilbud, er det vigtigt, at vi har forældrenes accept. Hvis du er kommunalt ansat (eller ansat i regionen eller staten), SKAL du starte med at indhente en samtykkeerklæring fra barnets forældre/værge.

Samtykkeerklæringen indgår i vores ansøgningsskema.

Deling af oplysninger

Af hensyn til dit barns start til en fritidsaktivitet, vil ovenstående oplysninger deles med den dataansvarlige i den forening, hvor der er søgt til.

Hvis vi ikke må dele oplysninger med foreningen, kan vi ikke behandle ansøgningen.