Støt Broen Danmark - Min konto

2. maj 2019

Odd Fellow med donation til BROEN

Odd Fellow bygningenOdd Fellow Ordenen har fejret sit 200 års jubilæum rundt i landet. I den forbindelse er der blevet delt donationer ud, blandt andet til BROEN Slagelse.

Her er en beretning om jubilæumsarrangementet i Skælskør:

Det blev en dejlig eftermiddag i Odd Fellow Ordensbygningen i Skælskør, hvor glade og forventningsfulde donationsmodtagere, gæster, samt søstre og brødre var forsamlede til åbent hus i anledning af Odd Fellow Ordenens 200 års jubilæumsdag.

Overmester Torben Christiansen bød på jubilæumsdagen velkommen i logesalen til alle deltagere på vegne af Søsterloge nr. 80 Iris og Broderloge nr. 83 Broen med oplysning om, at der senere ville blive uddelt i alt syv donationer.

Donationsbevis

Anja Nielsen og Helle Guillaume Jensen fra BROEN Slagelse med beviset på donationen.

Overmesteren fortalte om Odd Fellow Ordenens logo, de tre kædeled, som står for Venskab, Kærlighed og Sandhed og i den forbindelse også om budordene: At besøge de syge, hjælpe de trængende, begrave de døde og opdrage de forældreløse. Alle budord, som for 200 år siden var vigtige for ordenens stiftere, og som i vores nutid delvis håndteres af det offentlige, men også af private organisationer.

Eks-distriktsdeputeret Storsire, Povl Otbo orienterede om Odd Fellow logernes formål, som kan opdeles i to punkter: et indadvendt arbejde og et udadvendt arbejde:

“Det indadvendte arbejde er arbejdet med egen person for at blive et bedre menneske, og etik og moral er nogle af vores grundpiller. I det udadvendte arbejde er grundholdningen, at vi blandt andet skal hjælpe vore medmennesker, hvilket vores donationer i dag er udtryk for.”

Overmester Hanna Pedersen talte herefter til de fem forskellige institutioner/foreninger, som søsterlogens donationer var møntet på – nemlig til gavn og glæde for børn og unge i lokalområdet, og Overmesteren udtrykte sin glæde over at se mange af deltagere, store som små, i deres fine uniformer.

Donationerne, som udelukkende er indsamlet ved egne midler i søsterlogen, blev herefter uddelt til henholdsvis Skælskør Julemærkehjem, Skælskør Børnefugleskydning, Skælskør Marinegarde, KFUM spejderne i Skælskør og til Solskinstroppen, der alle modtog 10.000 kroner.

Overmester Torben Christiansen uddelte efterfølgende brødrenes donationer til henholdsvis BROEN Slagelse og til Dansk Handicap Forbunds Lokalafdeling for Korsør/Skælskør med 7.500 til hver.

BROEN Slagelse, som også dækker Skælskør-området, er en lokalforening under landsorganisationen BROEN Danmark, hvis formål er at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til deltagelse i fritidsaktiviteter.

Donationen til Dansk Handicap Forbunds lokalafdelingen blev ydet som et økonomisk tilskud til dækning af udgifter til frivillige hjælpere ved lokalafdelingens ferietur til Bornholm i august måned for 25-30 fysisk handicappede og ældre medlemmer.

Fra donationsmodtagernes side blev der til slut udtrykt stor tak for donationerne med fortælling om, hvordan man agtede at anvende midlerne.

Find mere om jubilæet og donationerne hos Sjællandske Medier

BROEN Slagelse siger en stor tak for støtten!