Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg om støtte

For at kunne tilbyde et barn vores støtte, er det vigtigt, at vi har forældrenes accept. Hvis du er kommunalt ansat SKAL du starte med at indhente en samtykkeerklæring fra barnets forældre/værge.

Som fagperson kan du lette arbejdsgangen hos den frivillige, der modtager sagen samt forkorte ventetiden for det enkelte barn og familien ved, at udfylde HELE samtykkeerklæringen fyldestgørende dvs. at ALLE felter skal udfyldes – også oplysninger vedr. kontaktpersonen. Den udfyldte samtykkeerklæring mailes til info@broen-silkeborg.dk

Hent samtykkeerklæringen her