29. december 2019

Godt Nytår – tak for alle donationer!

Der er god grund til her ved årets udgang at sende en kæmpe tak for alle de donationer BROEN Silkeborg har modtaget i årets løb – store som små beløb.

Vi er utrolig glade for alle de personer, der på den ene eller anden måde har tænkt på BROEN, og som støtter op omkring det frivillige arbejde der udføres, for at gøre det muligt at støtte børn og unge med udstyr og kontingent til fritidsaktiviteter. Uden jeres støtte var det ikke muligt for os at hjælpe de over 200 børn og unge, der har nydt godt af alle de donationer BROEN Silkeborg har modtaget i årets løb –
i alt over 157.000 kr.

TUSIND TAK!

Her kan vi især fremhæve to store donationer fra hhv. Poul Erik Beck Fonden og Lemvig-Müller Fonden, hvor sidstnævnte har gjort et projekt Cap-On muligt.

Lions Theodora Silkeborg, Smukfonden og BDO Silkeborg har ligeledes doneret. Idræt om Dagen har taget vandreskoene på og gået til fordel for BROEN.

Rema 1000 Lyngbygade har inviteret kunder i Cirkus Mascot, hvor overskuddet gik til BROEN.

Ikke mindst har Inner Wheel Silkeborg inviteret BROEN til et arrangement på Gl. Skovriddergaard, hvor vi fortalte om det frivillige arbejde i BROEN. Der blev efterfølgende holdt auktion over gaverne, der indbragte et fornemt beløb, ligesom flere medlemmer har købt hele 6 stk. af bronze skulpturen ”Barnhjerteligheden” lavet af kunstneren Henrik Busk Andersen, Aabybro.

Og endelig blev omkring 2000 Silkeborgkalendere solgt ved et BSH håndbold arrangement.