Støt Broen Danmark - Min konto

Sagt om BROEN

BROENs indsats er blevet evalueret og kommenteret af forskellige fagpersoner og andre med engagement i udsatte børns forhold i Danmark. På denne side har vi samlet et udvalg af kommentarer om BROEN samt nogle kommentarer fra børn og forældre om at blive hjulpet af BROEN.

BjarneIbsenBjarne Ibsen, professor og centerleder ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet

“Vi ved, at det for børn har stor betydning at være en del af et stærkt fællesskab sammen med andre børn og positive voksne. Når forældre ikke ansporer eller støtter deres børn til at deltage i en fritidsaktivitet, så er det vigtigt, at initiativer som Fritidspas og foreninger som BROEN kan gå ind og hjælpe. Begge dele kan skabe bedre livskvalitet for de mest udsatte børn. En frivillig indsats, som den BROEN står for, udgør desuden en effektiv og billig indsats, som både kan stå alene og udgøre et godt supplement til eksisterende ordninger i kommunerne.” (Red Barnet konference ‘Plads til alle’, Esbjerg 2015)

hkh-prinsesse-marie

H. K. H. Prinsesse Marie

“BROENs arbejde har meget stor betydning for de her børn. I fritiden får de et fristed, et sted at være glade. Når de går til sport, kan de føle sig helt som andre børn. Jeg håber, denne dag vil være med til at gøre hver dag bedre for mange af de udsatte børn.” (H. K. H. Prinsesse Maries åbningstale ved BROEN Danmarks konference “Børnefattigdom og social udstødelse”, Horsens 2010)

PeteralbækPeter Albæk, tidl. formand for Børns Vilkår

“Jeg synes, at BROEN har en fantastisk vigtig rolle, fordi BROEN netop kan være den løftestang, som kan være med til at give de her børn et andet fællesskab – et fællesskab som kan være med til at give dem nogle oplevelser, give dem tro på tilværelsen, tro på deres kammerater og dem de møder, som de spiller fodbold med, er spejder med eller danser med.” (BROEN Danmarks temadag om udsatte børn, Tønder 2011)

Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet, transportminister.

Henrik Dam Kristensen, medlem af Folketinget (S)

“Der er brug for at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og de fagpersoner i den kommunale forvaltning og de institutioner, der er tæt på de børn og unge, som har et særligt behov for støtte til et aktivt fritidsliv. Et samarbejde hvor BROEN Danmark løfter flere og flere udsatte børn og unge ind i foreningslivets stærke fællesskaber.” (Blogindlæg, Center for Socialt Ansvar, København 2014)

Zornig

Lisbeth Zornig Andersen, stifter og leder af Huset Zornig, initiativtager til og formand for den sociale tænketank SIF (Social Innovations Forum),  protektor for BROEN Danmark

“Når vi ved, hvor vigtigt det er at gå til noget, så er det organisationer som BROEN, der er afgørende for, at vi får sået dét frø, som gør, at børnene får en anden livsbane. Derfor kan det være helt afgørende for et barns skæbne, at det stifter bekendtskab med BROEN.” (Støttearrangement for BROEN Struer, Struer 2014)

Charlotte Baere, projektkoordinator/sundhedskonsulent, Køge Kommune

“I min hverdag oplever jeg den livsglæde, det giver børn og deres familier at få hjælp fra BROEN. Mange børn får ikke opfyldt deres drøm om at kunne dyrke en fritidsinteresse, fordi deres forældre ikke har plads i budgettet til et foreningsmedlemskab. Her bygger BROEN virkelig bro. Jeg har set de fantastiske ansigtsudtryk, det giver, når ”lillePeter” møder ”frivilligPeter” fra BROEN i den lokale sportsforretning. Inklusion i en aktivitet drevet af frivillige ildsjæle, som ”vil” børnene, rykker virkelig noget hos den enkelte.” (Interview, samarbejdsmøde, Køge 2014)

PoulNyrupPoul Nyrup Rasmussen, protektor for Det Sociale Netværk og tidligere statsminister i Danmark

“Alle børn og unge har brug for venskaber og brug for at være i positive fællesskaber. De skal møde engagerede voksne ildsjæle, som er gode rollemodeller for dem. De får et frirum. De bliver værdsat. Og de får nogle redskaber, som gør dem aktive – også når de skal vælge uddannelse og finde sig en plads i samfundslivet.” (Overrækkelsen af Børnesagsprisen til BROEN, København 2015)

Per Larsen, formand for Børnerådet

“BROEN lukker et meget vigtigt hul. Det er jo ikke nogen hemmelighed i dag, at presset på økonomien er så drastisk, at vi risikerer at tabe nogen i det store spil. Det betyder, at når vi har en forening som BROEN, som samler tusindvis af børn op og prøver at give dem mulighed for at have nogle fællesskaber, så tror jeg, at det er utroligt vigtigt, at vi kan trække på alle de ressourcer, som ligger i en forening som BROEN.” (BROEN Danmarks konference om det gode samarbejde mellem kommune og civilsamfund, Køge 2016)

Jonas jonasnorgaardmortensen-lilleNorgaard Mortensen, direktør for Institut for Relationspsykologi

“BROENs arbejde er fuldstændig uvurderligt i forhold til at tage nogle børn, som kan gå en skæv vej, og så gribe dem og give dem de rette relationer, noget selvværd, en respekt og et engagement i et fritidsliv, og så bringe dem på ret køl i livet. Det er meget værdifuldt arbejde.” (BROEN Danmarks konference om det gode samarbejde mellem kommune og civilsamfund, Køge 2016)

Børn og forældre om støtten fra BROEN

Pige, 9 år: “Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik, og jeg har lært mange at kende og fået nogen nye, gode venner.”

Dreng, 6 år: “Jeg vil skrive om, at jeg var rigtig glad for at gå til fodbold. Jeg blev faktisk ked af det, da jeg fik at vide af mine forældre, at de ville melde mig ud af klubben på grund af dårlig økonomi, og at de ikke længere kan betale til et nyt medlemskab til næste år.”

Forældre til dreng på 12 år: “Vi er meget glade for, at BROEN kunne hjælpe, da han ellers ikke kunne fortsætte med aktiviteten :)”

Mor til dreng på 7 år: “Jeg er BROEN yderst taknemmelig for jeres hjælp. Det er en stor hjælp for mig som enlig mor, og det betyder meget for min dejlige dreng at gå til fodbold. Det er også noget, vi har gjort til vores fællesskab – det gør os glade … tak fordi I hjælper os :o)”

Citater fra børn og forældre er fra rapporten “Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem”, 2012.

Find flere gode historier om BROEN