Støt Broen Danmark - Min konto

Søg støtte

Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Rudersdal, er typisk skolelærere/pædagoger, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

Find kriterier for hvem, der kan få støtte, og hvad der kan søges støtte til

Husk i ansøgningen at have præcis angivelse af udgifter til det ansøgte –  kontingent, udstyr og evt. transport.

Har du spørgsmål vedr. ansøgningen kan Ino kontaktes på 30116290.

Når formularen er udfyldt og indsendt, sker der følgende:

 • Der sendes en automatisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er anført under ’henviser’.
 • Bekræftelsen indeholder en kopi af ansøgningen.
 • Bestyrelsen vurderer ansøgningen hurtigst muligt (ca. 1 uge). Ved spørgsmål kontakter vi henviseren.
 • Når ansøgningen er godkendt, skriver vi tilbage til ansøger som bedes formidler info til familie samt forening.
 • Husk der skal laves en ny ansøgning når kontingent- bevillingsperioden er udløbet.

Hvis du ikke modtager en automatisk bekræftelse, eller hvis familien ikke hører fra en frivillig inden for ca. tre uger, så bedes du kontakte BROEN Rudersdal via kontaktformularen

VIGTIGT: Nedenstående ansøgningsformular skal udfyldes af en fagperson med relation til familien. Man kan ikke søge til egne børn eller familie, venner og bekendte.

Ansøgningsskema BROEN Rudersdal

 • Barnet

 • Forælder/værge

 • Fritidsaktivitet

  (udfyldes hvis aktivitet, klub osv. er kendt)
 • (alle kontingentrater lagt sammen samt evt. indmeldelsesgebyr, klubmedlemskab, kørerlicens eller lign.)
 • (fx særlige behov der er relevante for en fritidsaktivitet)
 • Henviser

 • Gerne mobil
 • (fx lærer, familierådgiver, foreningsfrivillig)
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find Vilkår for ansøgning til BROEN Rudersdal

Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Ruderdal. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover.

BROEN opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataloven.