Støt Broen Danmark - Min konto

28. marts 2019

Generalforsamling d. 24.4.2019

Indkaldelse til Generalforsamling i BROEN Ruderskal ifølge vedtægterne.

Dato d. 24.4.2019 kl. 15 i

Kulturcenter Mariehøj
Ebba Bredas Salon
Øverødvej 246 B
2840 Holte
(Ebba Bredas Salon)

Dagsorden:

– Valg af dirigent og referent
– Formandens beretning
– Godkendelse af regnskab
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Valg af revisor
– Fastsættelse af kontingent
– Evt
Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest
14 dage før GF.

Generalforsamling 24 april 2019 Broen Rudersdal

Fra højre: Jens Viggo Rasmussen, Lene Buus Skou,

Ino Buch Jensen og Lars Stilling Netteberg