3. september 2018

Ekstraordinær generalforsamling d. 31.8.2018

Referat Ekstraordinær generalforsamling

for foreningen BROEN Rudersdal  31.08.2018

1. Valg af dirigent : Lars Stilling Netteberg

2. Valg af referent: Lene Buus Skou

3. Valg af bestyrelse:

Peter Kildegaard ønskede at udtræde af bestyrelsen og Ino Buch Jensen ønskede at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning er herefter:

Formand: Anne Kildegaard
Næstformand: Lars Stilling Netteberg
Kasserer: Ino Buch Jensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Sekretær: Lene Buus Skou
Suppleanter: Gunver Larsen

4. Valg af revisor: PWC. Strandvejen 44, 2900 Hellerup

5. Valg af kontaktperson: Anne Kildegaard

6. Fastsættelse af kontingent: 300kr pr år. Lars taler med Henrik (Broen Danmark) om proceduren ved kontingent og det tekniske på hjemmesiden)

7. Foreslåede ændringer af vedtægterne

a. §5 stk 1 : bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer
b.      stk 5 : hvem tegner foreningen ?
c.                suppleantens rolle ?
Det blev besluttet ikke at ændre på vedtægterne
8. Foreningens indsatsområder

a. kontakt med skoler
b. kontakt med kommunen
c. kontakt med foreninger
d. kontakt med sponsorer
e. hjemmeside
Det blev besluttet at dette først skal drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor alle medlemmer er tilstede.

9. Eventuel: Anne indhenter information om etablering af CVR nr. og VISA dankort / Mobile Pay hos Nordea.

Referatet er godkendt d. 01.09.2018 af:

Anne Kildegaard                                     Lars Stilling Netterberg
Formand                                                Næstformand

Lene Buus Skou
Sekretær