1. september 2018

Ekstraordinær generalforsamling d. 31.8.2018

Ekstraordinær Generalforsamling, BROEN Rudersdal

D. 31.08.2018 kl. 13.30
I kulturcentret Mariehøj, Ebba Bredals Salon, Øverødvej 246B, Gl. Holte

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af bestyrelse
  • Forman
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Suppleanter
  • Afgående bestyrelsesmedlem Peter Kildegaard
  • Tiltrædende bestyrelsesmedlem Ino Buch Jensen
 • Valg af revisor
 • Valg af kontaktperson
 • Fastsættelse af kontingent
 • Foreslåede ændringer af vedtægterne
  •  §5
   • stk 1: bestyrelsen består af mindst 3 højst 5 medlemmer
   • stk 5: Hvem tegner foreningen?
   • Suppleants rolle?
 • Foreningens indsatområder
  • Kontakt med skoler
  • Kontakt med kommunen
  • Kontakt med foreninger
  • Kontakt med sponsorer
  • Hjemmeside
 • Eventuelt