Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg om støtte

Vores målgruppe er socialt udsatte børn i alderen 0-17 år i hele Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Ringkøbing-Skjern, er typisk skolelærere/pædagoger, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

Når formularen er udfyldt og indsendt, sker der følgende:

 • Der sendes en automatisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er anført under ’henviser’.
 • Bekræftelsen indeholder en kopi af ansøgningen.
 • Bestyrelsen vurderer ansøgningen hurtigst muligt (ca. 1 uge). Ved spørgsmål kontakter vi henviseren.
 • Når ansøgningen er godkendt, sendes den videre til en lokal kontaktperson i BROEN Ringkøbing-Skjern. Denne kontakter familien og aftaler det videre forløb.

Hvis du ikke modtager en automatisk bekræftelse, eller hvis familien ikke hører fra en frivillig inden for ca. tre uger, så bedes du kontakte BROEN Ringkøbing-Skjern via kontaktformularen

VIGTIGT: Nedenstående ansøgningsformular skal udfyldes af en fagperson med relation til familien. Man kan ikke søge til egne børn eller familie, venner og bekendte.

Kontaktpersoner: Sanne Nørgaard Larsen og Tascha Johansen, kontakttelefon: 51 36 36 11.

Ansøgningsskema BROEN Ringkøbing-Skjern

 • Barnet

 • Forælder/værge

 • Fritidsaktivitet

  (udfyldes hvis aktivitet, klub osv. er kendt)
 • (alle kontingentrater lagt sammen samt evt. indmeldelsesgebyr, klubmedlemskab, kørerlicens eller lign.)
 • (fx særlige behov der er relevante for en fritidsaktivitet)
 • Henviser

 • Gerne mobil
 • (fx lærer, familierådgiver, foreningsfrivillig)
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Find Vilkår for ansøgning til BROEN Ringkøbing-Skjern

Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Ringkøbing-Skjern. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover. Desuden kan BROEN kræve støtten tilbagebetalt for den periode, hvor barnet/den unge er udeblevet fra fritidsaktiviteten.

BROEN Ringkøbing-Skjern videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjepart, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke til det. BROEN forbeholder sig dog ret til at indhente oplysninger ved tredjepart angående barnets deltagelse i f.eks. idrætsforening.

BROEN opbevarer personlige oplysninger ifølge god skik og i henhold til persondataloven.