Støt Broen Danmark - Min konto

26. august 2020

Aflyst! Generalforsamling mandag den 28. september 2020.

Grundet Corona COVID-19, har vi i bestyrelsen valgt at udskyde det kommende generalforsamling.
Skulle du alligevel være nysgerrig på hvad BROEN Ringkøbing-Skjern er og hvad vi gør, og brænder du at du også for at hjælpe andre mennesker, men er i tvivl om hvad det kunne være med så står vi til rådighed på mail og mobil.

Så er det igen ved at være tid til det ordinære generalforsamling i BROEN Ringkøbing-Skjern, er det noget som kunne interessere dig, så er der tilmelding senest den 14. september.
Kunne du tænke dig at være med til at udvikle BROEN Ringkøbing-Skjern, så er der flere måder du/i kan hjælpe til med at hjælpe børn og unge ud i en aktiv fritid.

Og pga Coronavirus (COVID19), er det vigtig at man tilmelder sig til det kommende generalforsamling, så vi har mulighed i for at vi kan holde det efter der regler der er.

Her er dagsorden til generalforsamlingen, den kan også downloades her Generalforsamling i BROEN Ringkøbing 28 setember 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BROEN Ringkøbing-Skjern


BROEN Ringkøbing-Skjern indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 7, mandag den 28. september 19:00, tilmelding kan ske på mail info@broen-ringkoebingskjern.dk , formand@broen-ringkoebingskjern.dk eller sms på +45 51363611 senest den 14. september, men pga af coronavirus (COVID19) og plads, skal vi have at vide hvor mange som kommer, så derfor vil det være nødvendig at man tilmelder til generalforsamlingen, adressen vil blive meldt ud når vi har det rigtige antal deltager som er tilmeldt.

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Bestyrelsesmedlem på valg:
    Formand Ryan Larsen                         ønsker genvalg.
  • Nye medlemmer/bestyrelsesmedlemmer
  • Indkomne forslag
  • Gennemgang af vedtægter, og evt. ændringer.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være BROEN Ringkøbing-Skjern skriftligt i hænde senest den 14. september, de kan sendes via mail på info@broen-ringkoebingskjern.dk , formand@broen-ringkoebingskjern.dk eller sms på +45 51363611

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stemmeberettigede på GF er Betalende medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.