27. marts 2018

Dagsorden til ordinær generalforsamling den 7. april

BROEN Ringkøbing-Skjern indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 7, lørdag den 7. april, tilmelding kan ske på mail info@broen-ringkoebingskjern.dk , eller sms på +45 51363611 senest den 01. april, alt efter tilmeldinger på Vestervænget 22, 6900 Skjern, ved flere deltagere end 10 stk. skal vi først have booket plads andetsteds vil adressen komme senere.

 

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  •      – Næstformand                           Helene Mortensen                 ønsker ikke genvalg
  •      – Kasserer                                       Tony Karlsson                      ønsker genvalg
  •      – Bestyrelsesmedlem                    Tascha Johansen                  ønsker ikke genvalg
  •      – Bestyrelsesmedlem                    Trina Mortensen                    ønsker ikke genvalg

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være BROEN Ringkøbing-Skjern skriftligt i hænde senest den 01. april, de kan sendes via mail på info@broen-ringkoebingskjern.dk eller sms på +45 51363611

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stemmeberettigede på GF er Betalende medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.