28. marts 2019

Generalforsamling i BROEN Randers

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 28/03/2019
17:30 - 19:00

Kategori Ingen Kategori


Torsdag den 28. marts kl. 17.30 afholder BROEN Randers generalforsamling i Fritidscentret, Vestergade, Randers.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag ( være formand i hænde skriftlig senest 5 dage før GF)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er næstformand Henrik Hald, kasserer Erik Højholdt og 1
  medlem Jan Pedersen – alle er villige til genvalg
 7. Valg af revisor – vi foreslår Jørgen Schmidt
 8. Fastsættelse af kontingent – vi foreslår 100 kr.
 9. Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen