Støt Broen Danmark - Min konto

25. december 2021

Verdo støtter BROEN-Randers

Det er med stor glæde, at BROEN-Randers har modtaget en donation fra Verdo. Vi ser frem til at kunne hjælpe endnu flere børn og unge med at udleve nogle af deres drømme og give dem muligheden for at være del af et aktivt fæl

lesskab.

Med denne donation vil Verdo gerne påskønne BROEN-Randers’ arbejde. Deres begrundelse er følgende:

Udvikling af social og kulturel sammenhængskraft i lokalsamfundet er et kardinalpunkt i Verdo, og med stærke randrusianske rødder er det helt naturligt at tage ansvar og støtte det frivillige foreningsliv i byen. Heriblandt er BROEN-Randers, der gør en stor forskel for udsatte børn og unge, så de bliver en del af et fællesskab. For det er netop i et fællesskab, at vi både finder morgendagens løsninger og udvikler os som mennesker.