Støt Broen Danmark - Min konto

9. april 2021

Møde med borgmesteren og andre sociale foreninger

Broen Randers var den 24. marts, sammen med mange andre sociale foreninger, inviteret til møde med borgmester Torben Hansen og udvalgsformanden for socialudvalget Rosa Lykke Yde. Mødet skulle afdække foreningernes “tilstand” efter 1 år med Covid-19, og give et bud på, hvad der nu måske kan ske også af nye tiltag,

Det var et fint møde, hvor foreningens formand, Jette Husum, kunne meddele, at der i 2021 kun har været få ansøgere til Broen om hjælp til aktiviteter for børn og unge. Formanden fik udbygget de kontakter, som foreningen benytter sig af, og lagde op til drøftelse af mulighederne for at tale sammen på tværs.

Der er børn knyttet til mange af de sociale foreninger for voksne, og der er det vigtigt at oplyse om muligheden for at få hjælp fra Broen Randers. Det drejer sig bare om at henvende sig.

Broen Randers støtter mennesker, der er pressede, ved at hjælpe til med at få børnene/de unge ud i gode fællesskaber og dermed aflaste familien som helhed.