Støt Broen Danmark - Min konto

28. maj 2020

Generalforsamling 2020

BROEN-Randers indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.00 i Fritidscentret, Vestergade, Randers.

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag – eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 12. juni

Valg af bestyrelsesmedlemmer (Formand Jette Husum – villig til genvalg, Leif Plauborg – villig til genvalg, Mads Christensen – ønsker ikke genvalg)

Valg af revisor (Jørgen Schmidt – villig til genvalg)

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Andre steder her på hjemmesiden kan du læse mere om BROEN-Randers, vedtægterne m.m.

Venlig hilsen

Bestyrelsen