Støt Broen Danmark - Min konto

4. marts 2020

Generalforsamling i BROEN Randers er udsat….

Generalforsamlingen er udsat indtil videre grundet den alvorlige situation med corona-virus.

BROEN Randers indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts kl. 18.00 i Fritidscentret, Vestergade, Randers.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab – Erik
 5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er formand Jette Husum, Leif Plauborg og Mads Alexander Christensen
  Jette er villig til genvalg, Leif er villig til genvalg, Mads ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Berit Nielsen vælges til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor – på valg er Jørgen Schmidt – Jørgen er villig til genvalg
 8. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslå uændret kontingent: 100 kr.
 9. Eventuelt