2. marts 2020

Støtteprojekt til fordel for BROEN Randers – udsat pga en skade…

Arrangementet Ro 100 kilometer på mindre end 10 timer er desværre blevet udsat. Den ene af de to aktive roere, er blevet skadet.

BROEN Randers er blevet kontaktet af to unge aktive medarbejdere hos Sjøstrøm A/S – André og Pierre. De har fået en idé om at stå for en aktivitet: RO 100 KM PÅ MINDRE END 10 TIMER. Arrangementet finder sted i RgF Hallen den 14. marts fra kl. 10-20.

Foruden at forberede sig på at gennemføre den megalange aktivitet har de også sat sig for – i relation til deres arrangement – at skaffe sponsorer til at donere penge til Broen Randers. <

”Det er et tiltag, som vi er meget taknemmelige for, at André og Pierre har sat sig for at gennemføre”, udtaler Jette Husum, formand for Broen Randers.

Firmaet Sjøstrøm A/S har på forhånd lovet at støtte med 5.000 kr. og firmaet State Energi giver støtte til André og Pierre i form af energidrik, så de kan klare den lange distance.

”Vi håber, at mange firmaer og private vil støtte op om aktiviteten og yde et bidrag, så vi kan støtte et øget antal udsatte og sårbare børn i Randers Kommune”, siger Jette Husum og hun fortsætter: ”Der er desværre hårdt brug for penge til støtteformål for den gruppe af børn og unge, som er vores målgruppe. På de første to måneder har vi allerede modtaget 50 % af det antal ansøgninger, som vi nåede op på i 2019, så vi har brug for flere midler”.

Firmaet Sjøstrøm A/S har netop tilkendegivet, at de vil hjælpe de to ro-entusiaster ved at yde en indsats for at skaffe flere bidragsydere. Vi er rigtig glade for Brian Sjøstrøms store opbakning til arrangementet”, siger formanden for Broen Randers Jette Husum og fortsætter: ”Broen Randers er en ung forening, idet BROEN Randers blev oprettet i 2018. Det er en frivillig forening, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. Vi er en del af BROEN Danmark.

BROEN hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten. Desuden kan BROEN hjælpe med praktisk bistand til køb af udstyr og transport til aktiviteten.

BROENs lokale afdeling består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab.

Broens mål er at hjælper udsatte børn og unge og vores fokus er på børn og unge op til 18 år, hvor familien ikke har ressourcer til, at børnene kan deltage i en fritidsaktivitet. Det kan være på grund af dår­lig økonomi eller van­ske­lige sociale forhold.

Gennem et aktivt fri­tidsliv kan børnene være sammen med andre børn, unge og voksne i et positivt fæl­lesskab”.

Jette Husum fortæller at hun ofte får dette spørgsmål: ”Hvem kan henvende sig til BROEN Randers? Svaret er, at det kan medarbejdere i kommunen, de kan kontakte os med forslag om at

hjælpe et konkret barn/ung. Forældre og andre med tæt kendskab til et barn, der har behov for hjælp kan også kontakte os. Vi behandler alle henvendelser fortroligt. Vi foretager ikke sagsbehandling, men vi vurderer det konkrete behov for hjælp og vores mulighed for at yde økonomisk støtte til kontingent og nødvendigt udstyr til fritidsaktiviteten og evt. anden støtte. Selvfølgelig er det også sådan, at hvis barnet holder op med at komme til fritidstilbuddet, eller hvis forældrene selv kan overtage betalingen, ophører støtten fra BROEN RANDERS”, oplyser formanden.

”Endnu en gang kan jeg kun sige, at vi er meget glade for det initiativ, som Andre og Pierre har taget for at støtte Broen Randers arbejde”, slutter Jette Husum.