Støt Broen Danmark - Min konto

29. april 2019

Generalforsamling i BROEN Randers

Årets generalforsamling i BROEN Randers, blev en stilfærdig affære.

Aktiviteterne i løbet af lokalforeningens første år blev gennemgået, og på alle poster var der tale om genvalg.

Referatet fra generalforsamlingen kan du læse her:

Generalforsamling i BROEN-RANDERS torsdag den 28. marts 2019

 

 1. Valg af DirigentLeif Plauborg – der konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og derved beslutningsdygtig.
 2. Valg af referentLeif Plauborg
 3. Formandens beretningJette Husum aflagde beretning – beretningen blev enstemmigt godkendt.
 4. Godkendelse af regnskabRegnskabet blev godkendt
 5. Indkomne forslag ( være formand i hænde skriftlig senest 5 dage før GF)Ingen indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er næstformand Henrik Hald, kasserer Erik Højholdt og 1 medlem Jan Pedersen – alle er villige til genvalgAlle genvalgt uden modkandidater for en toårig-periode
 1. Valg af revisor – vi foreslår Jørgen SchmidtJørgen Schmidt blev valgt for 1 år.
 2. Fastsættelse af kontingent – vi foreslår 100 kr.Kontingentet blev godkendt.
 3. Eventuelt
  1. Intet til referat.

Referatet er underskrevet af dirigenten og formanden.