Støt Broen Danmark - Min konto

6. marts 2019

Generalforsamling i BROEN Randers

Der indkaldes til generalforsamling i BROEN Randers torsdag den 28. marts.

Generalforsamlingen afholdes i Fritidscentret, Vestergade, Randers fra kl. 17.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag ( være formand i hænde skriftlig senest 5 dage før GF)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er næstformand Henrik Hald, kasserer Erik Højholdt og 1
  medlem Jan Pedersen – alle er villige til genvalg
 7. valg af revisor – vi foreslår Jørgen Schmidt
 8. Fastsættelse af kontingent – vi foreslår 100 kr.
 9. Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen