Støt Broen Danmark - Min konto

5. april 2021

Referat fra generalforsamling

 

Generalforsamling Broen Odense 24.03.2021

Punkt 1) Valg af dirigent

Hildi

Punkt 2) Formandens beretning – uddeles til fremmødte

 

Formandens beretning v. generalforsamling i Broen Odense den 24. marts 2021

2020 var et mærkeligt år for alle, det var det sådan set også for Broen Odense. Jeg tror det kan illustreres rigtig godt ved at kigge på det antal regninger, vi betalte i 2019, hvor vi kunne sidde med 20-30 stykker ad gangen, hvor vi fra den 11. marts 2020 typisk skulle betale ganske få. Vi har valgt at blive ved med at betale kontingent for vores børn, selvom de ikke har kunne komme af sted til deres fritidsaktivitet. Det er ud fra tanken om, at de skal have klubber at vende tilbage til ovenpå alt det her. Vi har derimod valgt ikke at tage imod nye ansøgninger, da vores økonomi og ressourcer skal kunne hænge sammen, både i kroner og ører, såvel som tidsmæssigt for os frivillige.
Man kan ikke sige Broen og 2020 uden at nævne at Broen Danmark fik Tine Bryld-prisen – et kæmpe klap på alle lokalforeningers skuldre. En anerkendelse af den kaliber er med til at give os frivillige et pust af gejst til at blive ved, vi gør nemlig en forskel.
Vi har 157 børn indskrevet i Broen Odense. Det er 157 børn, som får mulighed for at gå til en fritidsaktivitet på lige fod med deres jævnaldrende. Det kan vi være stolte af. Vi kan nogle gange blive grebet af at vi gerne vil hjælpe flere, for vi mærker og bliver gjort opmærksomme på at behovet er der, men vi skal blive ved med at holde tempoet på et niveau, hvor vi kan følge med – med risiko for at lyde som statsministeren på et pressemøde!
Vi har i løbet af 2020 gjort os nogle overvejelser om Broens fremtid. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er en ung bestyrelse, og vores fritid skal flugte med fuldtidsjobs, børn, familie og husholdning. Vi kunne sådan ønske, at det kunne lykkes at få lidt flere modne kræfter ind, for at bestyrelsen er bæredygtig på sigt. Lad os håbe, at det bliver muligt når I-ved-hvad stilner af.
Vi kom ikke meget ud at føjte i 2020, men vi fik dog lov til at sende en flok motiverede mænd ud på Donationsrally rundt om Danmark, hvor de kørte en flot sum penge ind til Broen Odense. Formanden vil gerne med næste gang, men det er ikke sikkert, at damer er velkomne…
Herudover har vi været heldige at få donationer fra Broderlogen nr. 5, Poul Erik Bech Fonden, Rosengårdcentret og Nytårsløbet, ligesom de donationer, der kommer ind til hovedorganisationen, bliver fordelt til alle lokalforeningerne. Vi har fortsat et fantastisk samarbejde med Intersport i Rosengårdcentret, når vi støtter børnene til indkøb af tøj og udstyr.
Vi får § 18 midler fra Odense Kommune, og det er vi rigtig glade og taknemmelige for. Vi kunne på vegne af børn og unge i Odense ønske, at man her ligesom i størstedelen af de kommuner, hvor der er en Broen-forening, sendte os en økonomisk tanke, øremærket de børn og unge, vi støtter. Vi stiller os høfligt til rådighed, skulle en politiker eller to ønske en snak om vigtigheden af børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter inden vi går til stemmeurnerne i efteråret 2021.
Det var ordene – tak for god ro og orden.

 

Punkt 3) Godkendelse af regnskabet 2020

Godkendt af Preben.

Indtægter 145.000

Udgifter 155.000. Udgifter til børn: kontingent og udstyr 147.000. Revisor 4.000

120.000 på kontoen

 

Punkt 4) Indkomne forslag

Ændring af vedtægter: tilføjelse til §2 stk. 4. Hvis man ikke gør brug af sin støtte i et år, frafalder støtten. 

 

Punkt 5) Valg til bestyrelsen:

Der skal vælges ny kasserer samt bestyrelsesmedlemmer

Heidi noteres som kasserer. 

Alle tre Christina, Malene og Kenneth er blevet genvalgt i bestyrelsen

 

Punkt 6) Valg af revisor

Udskydes. Heidi og Malene undersøger mulighederne for en ny revisor.

 

Punkt 7) Eventuelt