Støt Broen Danmark - Min konto

26. marts 2021

Den gamle borgfrue støtter udsatte børn

BROEN Næstved har modtaget en donation med beskeden “C. A. H. de Bangs Legat” og overført af godskontoret på Sparresholm Gods på Midtsjælland.

Cathrine Amalie Henriette de Bang, født Callisen (Foto: Det Kongelige Bibliotek)

Det krævede lidt opklaring, men det kunne først godsforvalteren og dernæst godsejer Thomas Garth-Grüner hjælpe med. Forbogstaverne C. A. H. dækker over enken Cathrine Amalie Henriette efter Niels de Bang, som var ejer af Sparresholm fra 1807-1815. Hun ejede godset efter mandens død frem til 1845.

Thomas Garth-Grüner fortæller, at der i en længere årrække har eksisteret en række mindre legater, som på et tidspunkt blev slået sammen i ét legat, der tilsyneladende blev opkaldt efter enkefruen. Men da det økonomiske grundlag for legatet i dag er forsvundet, fordi en formue på en bankkonto ikke længere giver et renteafkast til uddeling, har man valgt at nedlægge legatet og uddele det til et lokalt velgørende formål.

Her faldt valget altså på BROEN Næstved og den lokale indsats for at hjælpe socialt udsatte børn og unge til en aktiv fritid i idræts- og fritidsforeninger i kommunen. Donationen er på 12.444,55 kroner.

BROEN Næstved siger en stor tak for støtten!