Støt Broen Danmark - Min konto

Samtykkeerklæring

Hent samtykkeerklæringen som pdf

 

Kære forælder/værge,

BROEN Mariagerfjord er en frivillig forening, der kan tilbyde at betale dit barns fritidsaktivitet i form af kontingent og evt. det mest nødvendige udstyr, hvis forældrene af den ene eller anden grund ikke selv kan.

BROEN Mariagerfjord spørger ikke til omstændigheder i familien, da dette er uvæsentligt for os. Men vi har behov for at få oplyst barnets og forældres navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato på barnet samt lidt om, hvad der er behov for vores støtte til. Det er en fagperson med job i Mariagerfjord (lærer, pædagog, sundhedsplejerske, sagsbehandler el.lign.), der er behjælpelig med at formidle kontakten til BROEN Mariagerfjord. Derfor er det nødvendigt at ansøgningsskemaet udfyldes sammen med en fagperson.

Fagpersoner samt de frivillige medlemmer i BROEN Mariagerfjord har tavshedspligt og må ikke uden forældres tilladelse give oplysninger videre om dit barn. Desuden skal vi kunne give nødvendige oplysninger om dit barn til den ønskede fritidsaktivitet, så barnet kan deltage i fritidsaktiviteten.

Derfor er der brug for, at du kender og accepterer denne samtykkeerklæring til, at BROEN Mariagerfjord må opbevare og behandle disse personoplysninger, så vi kan være behjælpelige med at formidle støtten.

Samtykket gælder for den periode, som der er aftalt støtte til barnet fra BROENs side. Ved ansøgning om ny støtte, skal du igen give dit samtykke.

Ved at krydse af og underskrive i ansøgningsskemaet tilkendegiver du, at du giver tilladelse til, at fagpersonen formidler kontakten mellem BROEN Mariagerfjord og dig som forælder, således at dit barn får mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet. Du giver samtidig tilladelse til, at BROEN Mariagerfjords frivillige må kontakte dig, så der kan aftales nærmere omkring det praktiske i forhold til aktiviteten.

Hvis du har spørgsmål til dette, kan du kontakte BROEN Mariagerfjord på mail: info@broen-mariagerfjord.dk

Venlig hilsen

BROEN Mariagerfjord