Lav ansøgning

BROEN Mariagerfjord støtter socialt udsatte børn og unge til og med 17 år i hele Mariagerfjord Kommune. BROEN Mariagerfjord er en frivillig forening, der kan tilbyde at betale barnets fritidsaktivitet i form af kontingent og evt. det mest nødvendige udstyr, hvis forældrene af den ene eller anden grund ikke selv kan. Det er muligt at søge til én aktivitet årligt, samt evt. tilhørende sommerlejr inden for en nærmere aftalt beløbsramme. Det er udelukkende BROEN Mariagerfjord, der afgør, hvordan der bevilliges midler.

Ansøgningsskema

Ansøgning - Mariagerfjord

Ansøgning - Mariagerfjord

 • Forælder/værge
 • Barnet
 • Aktivitet
  • Henviser
  Oplysninger på forælder/værge:

  Læs før du ansøger

  Målgruppe og støtteformål

  Målgruppe og støtteformål

  BROEN Mariagerfjord støtter socialt udsatte børn og unge til og med 17 år i hele Mariagerfjord Kommune. BROEN Mariagerfjord er en frivillig forening, der kan tilbyde at betale barnets fritidsaktivitet i form af kontingent og evt. det mest nødvendige udstyr, hvis forældrene af den ene eller anden grund ikke selv kan. Det er muligt at søge til én aktivitet årligt, samt evt. tilhørende sommerlejr inden for en nærmere aftalt beløbsramme. Det er udelukkende BROEN Mariagerfjord, der afgør, hvordan der bevilliges midler.

  Vi bliver typisk kontaktet af skole, SFO, sagsbehandler, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende fagpersonel, der har daglig omgang med børnene og deres familie, og som kender deres forhold. (Enhver kan dog kontakte os, hvis man har kendskab til et barn med behov for hjælp til en fritidsaktivitet. Man kan ikke søge støtte til egen familie.)

  Information til fagpersoner

  Information til fagpersoner

  Ud fra ovenstående beskrivelse kan du hjælpe et barn til at deltage aktivt i en fritidsaktivitet. Du kan formidle kontakten mellem familien og BROEN Mariagerfjord. Før vi kan støtte et barn, skal vi have forældrenes/værgens accept. Forældrene/værgen skal læse og efterfølgende på ansøgningen acceptere samtykkeerklæringen fra BROEN Mariagerfjord.

  Ansøgningsprocedure

  Ansøgningsprocedure:

  • Samtykkeerklæringen gennemgås/udleveres til familien.
  • Ansøgningsskemaet udfyldes, printes og underskrives af forældre/værge.
  • Efterfølgende scanner og sender fagpersonen ansøgningsskemaet på mail til info@broen-mariagerfjord.dk
  • Det er muligt at ansøge samlet for et helt år ved f.eks. fodbold med flere opkrævninger.
  • Det er vigtigt at angive hvem, der har hjulpet med at udfylde ansøgningsskemaet med navn, arbejdsplads, mail og telefonnummer.
  • Det er BROEN Mariagerfjords fulde beslutning, hvordan der bevilliges midler.
  • Alle ansøgninger behandles fortroligt og i henhold til BROEN Mariagerfjords privatlivspolitik.
  • BROEN Mariagerfjord kontakter familien direkte med svar på ansøgningen, hvis ikke andet er ønsket.
  • Der skal hvert år sendes en ny ansøgning til BROEN Mariagerfjord. Hjælp forlænges ikke ud over et år, hvis der ikke sendes en ny ansøgning.

  BROEN Mariagerfjord er en frivillig forening baseret på frivillig arbejdskraft udover ordinært fuldtidsarbejde. Der må derfor påregnes en responstid på op til 2 uger. BROEN Mariagerfjord holder lukket i juli måned.

  Samtykkeerklæring

  Hent samtykkeerklæringen som pdf

   

  Kære forælder/værge,

  BROEN Mariagerfjord er en frivillig forening, der kan tilbyde at betale dit barns fritidsaktivitet i form af kontingent og evt. det mest nødvendige udstyr, hvis forældrene af den ene eller anden grund ikke selv kan.

  BROEN Mariagerfjord spørger ikke til omstændigheder i familien, da dette er uvæsentligt for os. Men vi har behov for at få oplyst barnets og forældres navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato på barnet samt lidt om, hvad der er behov for vores støtte til. Det er en fagperson med job i Mariagerfjord (lærer, pædagog, sundhedsplejerske, sagsbehandler el.lign.), der er behjælpelig med at formidle kontakten til BROEN Mariagerfjord. Derfor er det nødvendigt at ansøgningsskemaet udfyldes sammen med en fagperson.

  Fagpersoner samt de frivillige medlemmer i BROEN Mariagerfjord har tavshedspligt og må ikke uden forældres tilladelse give oplysninger videre om dit barn. Desuden skal vi kunne give nødvendige oplysninger om dit barn til den ønskede fritidsaktivitet, så barnet kan deltage i fritidsaktiviteten.

  Derfor er der brug for, at du kender og accepterer denne samtykkeerklæring til, at BROEN Mariagerfjord må opbevare og behandle disse personoplysninger, så vi kan være behjælpelige med at formidle støtten.

  Samtykket gælder for den periode, som der er aftalt støtte til barnet fra BROENs side. Ved ansøgning om ny støtte, skal du igen give dit samtykke.

  Ved at krydse af og underskrive i ansøgningsskemaet tilkendegiver du, at du giver tilladelse til, at fagpersonen formidler kontakten mellem BROEN Mariagerfjord og dig som forælder, således at dit barn får mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet. Du giver samtidig tilladelse til, at BROEN Mariagerfjords frivillige må kontakte dig, så der kan aftales nærmere omkring det praktiske i forhold til aktiviteten.

  Hvis du har spørgsmål til dette, kan du kontakte BROEN Mariagerfjord på mail: info@broen-mariagerfjord.dk

  Venlig hilsen

  BROEN Mariagerfjord

  Den gode historie

  Dreng 10 år

  “Gik til svømning før, det er ikke så dyrt – der skal ikke hele tiden købes nyt tøj og sko. Kunne godt tænke mig at gå til badminton sammen med min bror Lasse og fodboldskole næste år. Har ikke prøvet endnu, da min mor ikke kan køre mig derover. Hilsen Nikolaj.”

  Pige 9 år

  “Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik, og jeg har lært mange at kende og fået nogen nye, gode venner.”

  Pige 9 år

  “Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik, og jeg har lært mange at kende og fået nogen nye, gode venner.”

  Dreng 11 år

  ”Jeg er glad for Claus fra BROEN, han er sød, og han har lært mig meget. Han hjælper mig altid.”

  Dreng 17 år

  “Det er fedt at gå til sport og være sammen med sine venner.”

  Dreng 11 år

  ”Jeg er glad for Claus fra BROEN, han er sød, og han har lært mig meget. Han hjælper mig altid.”

  Dreng 6 år

  “Jeg vil skrive om, at jeg var rigtig glad for at gå til fodbold. Jeg blev faktisk ked af det, da jeg fik at vide af mine forældre, at de ville melde mig ud af klubben på grund af dårlig økonomi, og at de ikke længere kan betale til et nyt medlemskab til næste år.”

  Pige 8 år

  ”Jeg synes, det er sjovt at gå til fodbold. Jeg har fået nogle nye venner ovre i fodboldklubben. Jeg leger nogle gange med dem. Jeg har haft en af mine venner fra fodboldklubben over hos mig på besøg, og det var sjovt. Vi legede sammen. Så jeg har det sjovt, når jeg er til fodbold.”