Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg om støtte

Målgruppe og støtteformål

BROEN Mariagerfjord støtter socialt udsatte børn og unge til og med 17 år i hele Mariagerfjord Kommune. BROEN Mariagerfjord er en frivillig forening, der kan tilbyde at betale barnets fritidsaktivitet i form af kontingent og evt. det mest nødvendige udstyr, hvis forældrene af den ene eller anden grund ikke selv kan. Det er muligt at søge til én aktivitet årligt, samt evt. tilhørende sommerlejr inden for en nærmere aftalt beløbsramme. Det er udelukkende BROEN Mariagerfjord, der afgør, hvordan der bevilliges midler.

Vi bliver typisk kontaktet af skole, SFO, sagsbehandler, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende fagpersonel, der har daglig omgang med børnene og deres familie, og som kender deres forhold. (Enhver kan dog kontakte os, hvis man har kendskab til et barn med behov for hjælp til en fritidsaktivitet. Man kan ikke søge støtte til egen familie.)

Information til fagpersoner

Ud fra ovenstående beskrivelse kan du hjælpe et barn til at deltage aktivt i en fritidsaktivitet. Du kan formidle kontakten mellem familien og BROEN Mariagerfjord. Før vi kan støtte et barn, skal vi have forældrenes/værgens accept. Forældrene/værgen skal læse og efterfølgende på ansøgningen acceptere samtykkeerklæringen fra BROEN Mariagerfjord.

Ansøgningsprocedure:

  • Samtykkeerklæringen gennemgås/udleveres til familien.
  • Ansøgningsskemaet udfyldes, printes og underskrives af forældre/værge.
  • Efterfølgende scanner og sender fagpersonen ansøgningsskemaet på mail til info@broen-mariagerfjord.dk
  • Det er muligt at ansøge samlet for et helt år ved f.eks. fodbold med flere opkrævninger.
  • Det er vigtigt at angive hvem, der har hjulpet med at udfylde ansøgningsskemaet med navn, arbejdsplads, mail og telefonnummer.
  • Det er BROEN Mariagerfjords fulde beslutning, hvordan der bevilliges midler.
  • Alle ansøgninger behandles fortroligt og i henhold til BROEN Mariagerfjords privatlivspolitik.
  • BROEN Mariagerfjord kontakter familien direkte med svar på ansøgningen, hvis ikke andet er ønsket.
  • Der skal hvert år sendes en ny ansøgning til BROEN Mariagerfjord. Hjælp forlænges ikke ud over et år, hvis der ikke sendes en ny ansøgning.

BROEN Mariagerfjord er en frivillig forening baseret på frivillig arbejdskraft udover ordinært fuldtidsarbejde. Der må derfor påregnes en responstid på op til 2 uger. BROEN Mariagerfjord holder lukket i juli måned.