Støt Broen Danmark - Min konto

23. februar 2022

Generalforsamling BROEN Mariagerfjord

Broen Mariagerfjord afholder ordinær generalforsamling.

Foråret er tiden for generalforsamlinger, og i år er vi ikke forstyrret af coronarestriktioner i væsentlig grad.

Broen Mariagerfjord afholder sin generalforsamling den 15. marts kl. 19.00 i Hadsund Kulturcenter.

Vi håber, der er nogen, der kunne have lyst til at komme og høre om arbejdet i Broen Mariagerfjord og eventuelt være med i arbejdet med at få alle børn og unge ud i et aktivt fritidsliv.

Heldigvis har vi – takket være midler fra §18-midler fra kommunen, PUF-midler fra Socialstyrelsen og donationer fra forskellige fonde – f.eks. Wasehusfonden og Genbruget på Storegade i Hadsund – i Broen Mariagerfjord en økonomi, så vi kan hjælpe en stor gruppe børn og unge med kontingent og eventuelt nødvendigt udstyr.

Vi ved alle, hvor meget det betyder for børns trivsel, at de har et aktivt fritidsliv med tydelige, positive voksne rollemodeller. Det er blandt andet her, de kan dyrke deres interesser og samle en masse selvværd og sociale kompetencer.

Vi ses den 15. marts.

På vegne af Broen Mariagerfjord

Niels Jørgen Sloth