Støt Broen Danmark - Min konto

5. august 2021

Over Broen efter hjælp

Bestyrelsen i Broen Mariagerfjord har holdt det første bestyrelsesmøde siden de forskellige nedlukninger forårsaget af Covid-19, og vi er i den grad klar til at tage imod ansøgninger om støtte til børn og unge, der gerne vil deltage i fritidsaktiviteter, men hvor ressourcerne måske ikke lige er til stede.

Broen Mariagerfjord har modtaget en rigtig pæn donation fra ”Købmand Chr. Wasehuus´ og hustru Helga Wasehuus´ født Larsens legat”. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke folkene bag uddelingen af fondens midler. Broen Mariagerfjord vil gøre alt for at midlerne kommer til at gavne børn og unge. Vi har ligeledes modtaget støtte fra de såkaldte PUF-midler fra Socialstyrelsen på 191.000 kr. Det betyder, at vi kan hjælpe mange børn og familier i Mariagerfjord Kommune.

Vi forventer, der kommer en del ansøgninger, når de forskellige aktiviteter kommer rigtigt i gang efter nedlukningerne. Se fremgangsmåden for indsendelse af ansøgninger på hjemmesiden: BROEN Mariagerfjord – hjælper udsatte børn til en aktiv fritid broen-danmark.dk

Broen Mariagerfjord støtter børns deltagelse i stort set alle mulige forskellige fritidsaktiviteter. Det være sig fodbold, gymnastik, ridning, svømning, guitar, kor og mange flere. Opstart i en fritidsaktivitet kan føre meget med sig. Vi støtter unge, der er kommet på talenthold i fodbold ligesom vi støtter en pige, der er kommet langt inden for balletten, men det vigtigste er, at man kommer i gang med et eller andet sammen med andre, så man udvikler sine sociale kompetencer, der er med til at give børn og unge bedre muligheder for at takle hverdagens udfordringer på en positiv og konstruktiv måde. Er der behov for eventuelt udstyr til aktiviteten, giver vi også tilskud til det.

Broen Mariagerfjord afholder generalforsamling tirsdag den 31. august kl. 19.00 i Hadsund Kulturcenter. Vi opfordrer til at komme og høre, hvordan vi arbejder, og skulle der være et par stykker, der vil være med i arbejdet, vil det være rigtig dejligt. Jo flere hænder, jo mere hjælp kan vi give.

Niels Jørgen Sloth

Formand for Broen Mariagerfjord